Publicaties

Roel de Neve is (co-)auteur van:
 
 • Tussen vrijheidsboom en Oranjewimpel. Bijdragen tot de geschiedenis van de periode 1795-1813 (Rotterdam 1995). Met anderen.
 •  
 • Geschiedenis van Rijswijk (Rijswijk 1997). Met anderen.
 •  
 • Uit Indië geboren. Vier eeuwen familiegeschiedenis (Zwolle 1997). Met anderen.
 •  
 • De H. Bonifatiusparochie. Het Roomse leven in Rijswijk door de eeuwen heen (Rijswijk 1998). Deel 15 in de Rijswijkse Historische Reeks. Tevens redactie. Met anderen.
 •  
 • Het Generaliteits Kruitmagazijn aan de Schie bij Delft ”Het Kruithuis” (Delft 1999). Tevens redactie. Met anderen.
 •  
 • Genealogie Van Dam van Isselt (Utrecht 1999).
 •  
 • In een Japanse stroomversnelling. Berichten van Nederlandse watermannen – rijswerkers, ingenieurs, werkbazen – 1872-1903 (Amsterdam/Zutphen [2000]). Met externe auteurs.
 •  
 • Vijfenzeventig jaar deskundig in weg en water. Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Wegbouwkundige Dienst, Rijkswegenbouwlaboratorium (Delft 2002).
 •  
 • Omzien naar water. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (Hilversum 2002).
 •  
 • Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis (Hilversum 2002). Met anderen.
 •  
 • Genealogie De Jongh (Mallorca 2005).
 •  
 • Om het zuivere water. Het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling, 1920-2005 (Lelystad 2006).
 •  
 • Een korte geschiedenis en genealogie van de familie Menalda van Schouwenburg (Noordwijk aan Zee 2007).
 •  
 • Verbonden door het water. Binnenvaart en zeehavens in Holland’, in: E. Beukers (red.), Hollanders en het water. Twintig eeuwen strijd en profijt 1 (’s-Gravenhage-Haarlem 2007) 169-273. Met A.A.S. van Heezik.
 •  
 • Liefdadigheid als opdracht. Het armenfonds van Johanna Maria Dutry, douairière De Drevon, thans werkend onder de naam Stichting “Nalatenschap de Drevon” (’s-Gravenhage 2008).
 •  
 • Asal Oesoel. Indische stamboom (’s-Gravenhage, Centraal Bureau voor Genealogie 2009). Deel 6 in de reeks Voorouders van Verre.