HNT Historische Producties

HNT Historische Producties is het historisch onderzoeksbureau van Drs. ing. R.G. (Roel) de Neve (1949) en is gevestigd te Den Haag.

Roel de Neve studeerde af in de weg- en waterbouwkunde aan de Hogere Technische School te Den Haag en in de geschiedenis aan de Universiteit van Leiden.
Hij is sinds 1995 verbonden aan HNT Historische Producties. Hij is tevens redacteur van De Indische Navorscher (jaarboek van de Indische Genealogische Vereniging) en oud-hoofdredacteur van De Nederlandsche Leeuw (tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde).


Zijn belangstelling gaat in het bijzonder uit naar:

 • familiegeschiedenis;
 • adels- en elitegeschiedenis;
 • de geschiedenis van de Europese vorstenhuizen;
 • de geschiedenis van de Nederlanders in Oost- en West-IndiŽ;
 • waterstaatsgeschiedenis.

  HNT historische producties is op de volgende manieren te bereiken:
  Melis Stokezijde 189, 2543 GL, ís-Gravenhage
  roel@hnthistorischeproducties.nl
  info@hnthistorischeproducties.nl
  +31703214228 / 06-51050716