Genealogisch onderzoek

Roel de Neve begon omstreeks 1970 met het onderzoeken van zijn eigen familiegeschiedenis. Wat als hobby begon, is inmiddels uitgegroeid tot een vast onderdeel van zijn beroepsmatige activiteiten.

Roel de Neve publiceerde artikelen in De Indische Navorscher (tijdschrift van de Indische Genealogische Vereniging), De Nederlandsche Leeuw (tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde), Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en Virtus. Jaarboek van de Werkgroep Adelsgeschiedenis.

Een selectie uit zijn publicaties:

 • ‘Vrijmetselaren van het eerste uur te Batavia’, De Indische Navorscher 7 (1994) 131-141.

 • ‘De oprichters van de loge ”De Ster in het Oosten” te Batavia’, De Indische Navorscher 7 (1994) 194-220. Met D. van Duijn.

 • Themanummer van De Indische Navorscher, waarin opgenomen personalia en historisch-genealogische bronnen betreffende in Azië dienend personeel gedurende de Bataafs-Franse tijd (jg. 8 (1995), nr. 3).

 • ‘Een sedert het laatste kwart der 18de eeuw op Java gevestigde tak van het Amsterdamse regentengeslacht Hartsink’, De Indische Navorscher 9 (1996) 14-21.

 • ‘De Bataviase Meibeweging van 1848’, De Nederlandsche Leeuw 116 (1999) 484-538.

 • ‘Een Oosters sprookje. Augustijn Michiels en zijn familie’, De Nederlandsche Leeuw 116 (1999) 539-554.

 • ‘Niet-adellijke Van der Capellen’s in Nederlands-Indië’, De Nederlandsche Leeuw 116 (1999) 572-578.

 • ‘Indische familienetwerken in de VOC-tijd’, in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 56 (’s-Gravenhage 2002) 55-121. Met Y.M. Prins.

 • ‘Bouwers van Nederland, De waterstaatsdynastie Caland’, in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 57 (’s-Gravenhage 2003) 113-138.

 • ‘In dienst van ’s Rijks Waterstaat. Officieren en geëmployeerden van de Waterstaat, 1798-1848’, in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 57 (’s-Gravenhage 2003) 153-192.

 • ‘Regenten, aristocratisering en genealogie’, in: Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis 10 (2003) 122-150.

 • ‘Indische familienetwerken I. De Lannoy, Kriekenbeek en Le Roux c.a.’, De Indische Navorscher 18 (2005) 89-143.

 • ‘Genealogiebeoefening en adellijke pretenties. Noblesse d’obscurité tijdens de Republiek en het Koninkrijk’, in: : Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 59 (’s-Gravenhage 2005) 117-152.

 • ‘Beoefenaren van de geneeskunst. De medische familie Nuijens’, in: : Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 60 (’s-Gravenhage 2006) 211-241.

 • ‘Indische familienetwerken II. Mixties burgers, Mardijkers en compagniesdienaren. De aan elkaar geparenteerde Bataviase families Bouman, Greving, Jonkwaart en Steufhaas met hun verwanten’, De Indische Navorscher 19 (2006) 67-95.

 • Hedendaagse adelspretenties in Nederland. “Freiherr von Quast-Juchter” en “Ritter von Lutter”’, De Nederlandsche Leeuw 124 (2007) 17-32.

 • ‘Levend van wind en water. Noorlander, een geslacht van poldermolenaars (1817-2007)’, in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 61 (’s Gravenhage 2007) 27-54.

 • ‘Jan Toorop, zijn naaste familie en zijn nakomelingen’, De Indische Navorscher 20 (2007) 163-165.

 • ‘Genealogie in de breedte. De parenteel in het familieonderzoek’, Genealogie. Tijdschrift voor familiegeschiedenis 13 (2007) 104-105.

 • ‘Verwekt door de koning. Vorstelijke bastaarden in de negentiende eeuw’, Genealogie. Tijdschrift voor familiegeschiedenis 14 (2008) 13-17.

 • ‘Onder vorsten. De Oranjes in Europees genealogisch perspectief’, in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 63 (’s Gravenhage 2009) 51-80.

 • ‘Indische Nederlanders en hun genealogie’, in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 63 (’s Gravenhage 2009) 147-174.

 • ‘De Indische roots van een bekende Nederlander. Geert Wilders’, De Indische Navorscher 22 (2009) 109-114.

 • ‘De Duitse adel en Nederlandsch-Indië’, De Indische Navorscher 22 (2009) 131-138.

 • ‘De scheepssoldijboeken van de VOC’, Genealogie. Tijdschrift voor familiegeschiedenis 15 (2009) 22-24.

 • ‘‘Wij Borski’s’. Burgerlijke aristocraten in Nederland’, Genealogie. Tijdschrift voor familiegeschiedenis 15 (2009) 102-105.

 • ‘Moeder van alle Indo-Europeanen. De njai en de Indische familiegeschiedenis’, Genealogie. Tijdschrift voor familiegeschiedenis 16 (2010) 8-12.

 • ‘De voorouders van Annemarie Cecilia Gualthérie van Weezel’, De Nederlandsche Leeuw 127 (2010) 91-141. Met R.J. van der Maal en J.R. Smit.

 • ‘De verwantschap tussen Carlos prins de Bourbon de Parme en Annemarie Gualthérie van Weezel’, De Nederlandsche Leeuw 127 (2010) 142-145.