Links

www.adelsgeschiedenis.nl (Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis)

www.knggw.nl (Koninklijke Nederlandsch Genootschap voor Geslacht~ en Wapenkunde)

www.cbg.nl (Centraal Bureau voor Genealogie)

www.igv.nl (Indische Genealogisch Vereniging)

www.dbng.nl (Digitale bibliografie Nederlandse geschiedenis)

www.geneaknowhow.net (Digitale bronbewerkingen (genealogie) Nederland en BelgiŽ)

www.genlias.nl (Digitale registers van de burgerlijke stand)

www.iisg.nl (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis)

www.inghist.nl (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis)

www.niod.nl (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie)

www.waterstaatsgeschiedenis.nl (Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis)